Γνωριμία με την ορεινή Ροδόπη

Τα χωριά της ορεινής Ροδόπης παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Οικισμοί της Δυτικής ορεινής Ροδόπης ή του Παπικίου όρους, όπου περιλαμβάνονται ακατοίκητοι ή σχεδόν ακατοίκητοι οικισμοί των Δήμων Ιάσμου και Σώστου.

2. Οικισμοί της Κεντρικής ορεινής Ροδόπης, που περιλαμβάνονται αραιοκατοικημένοι οικισμοί των Δήμων Κομοτηνής και Φιλλύρας.

3. Οικισμοί της Ανατολικής ορεινής Ροδόπης, με τους αραιοκατοικημένους οικισμούς των κοινοτήτων Οργάνης (το φθηνότερο χωριό της Ελλάδας, όπως έχει χαρακτηρισθεί από στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών) και Κέχρου.

4. Οικισμοί της Ανατολικής Ροδόπης όπου περιλαμβάνονται δύο οικισμοί του δήμου Αρριανών.

Οι διαδρομές προς αυτούς τους οικισμούς παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον ως προς τη χλωρίδα και την πανίδα και αν μη τι άλλο αξίζουν της προσοχής μας.

Πολυμέσα

Ορεινή Ροδόπη